Červený plamen - Laboratoř požárního inženýrství

Co děláme

Laboratoř požárního inženýrství se zabývá především matematickým modelováním hoření, tepelným rozkladem pevných materiálů, odpařováním těkavých kapalin a jejich aplikacemi v požárním a bezpečnostním inženýrství.

Jak to děláme

Jaké využíváme nástroje?

Využíváme matematické modely založené na metodě CFD (Computational Fluid Dynamics).

Modely - Laboratoř požárního inženýrství

Jen modelování ale nestačí, kde získáváme experimentální data?

 • V laboratoři provádíme malorozměrné požární experimenty hoření pevných a kapalných paliv.
 • Spolupracujeme s Technickým ústavem požární ochrany (TÚPO), který nám poskytuje cenná experimentální data z velkorozměrových požárních zkoušek.
Experimenty - Laboratoř požárního inženýrství

Proč to děláme

Existuje hodně důvodů kromě toho, že nás to baví.

Prevence

 • Umístění požárně bezpečnostních prvků budov a výrobních technologií (detektory, trysky stabilního hasicího zařízení).
 • Plánování a ověření funkčnosti evakuačních strategií.
 • Bezpečnost hasičů - plánování požárních zkoušek a cvičení.
 • Požární bezpečnost vozidel na pohon CNG.
Prevence - Laboratoř požárního inženýrství

Vyšetřování

 • Příčiny vzniku a šíření požáru.
 • Ověření hypotéz o druhu a množství zápalné látky.
Vyšetřování - Laboratoř požárního inženýrství

Výzkum pro CFD simulace

 • Modely termické degradace pevných materiálů.
 • Modely odpařování těkavých kapalin.
 • Vícefázové modely pro hašení vodní mlhou.
 • Validace a verifikace CFD řešičů.
Výzkum - Laboratoř požárního inženýrství