Červený plamen - Laboratoř požárního inženýrství

Hledáme studenty do naší laboratoře

Rádi do naší laboratoře přijmeme studenty libovolného ročníku bakalářského i magisterského studia. Vypsaná témata závěrečných prací nebo semestrálních projektů jsou uvedena zde. Pokud by ses chtěl(a) dozvědět více nebo se přijít podívat na naší laboratoř a zázemí pro studenty, stačí kontaktovat doc. Jahodu (jahodam@vscht.cz) nebo Vojtu Šálka (salekv@vscht.cz).
 


Laboratoř požárního inženýrství

Laboratoř požárního inženýrství se zabývá především matematickým modelováním hoření, tepelným rozkladem pevných materiálů, odpařováním těkavých kapalin a jejich aplikacemi v požárním a bezpečnostním inženýrství.

Jaké využíváme nástroje?

Využíváme matematické modely založené na metodě CFD (Computational Fluid Dynamics).

 • Ansys Fluent, Ansys CFX - obecné komerční programy pro modelování toku tekutin.
 • Fire Dynamics Simulator (FDS) - řešič vyvinutý speciálně pro modelování hoření.
Modely - Laboratoř požárního inženýrství

Jen modelování ale nestačí, kde získáváme experimentální data?

 • V laboratoři provádíme malorozměrné požární experimenty hoření pevných a kapalných paliv.
 • Máme vlastní fotogrammetrickou aparaturu na měření objemové hmotnosti.
 • Spolupracujeme s Technickým ústavem požární ochrany (TÚPO), který nám poskytuje cenná data z velkorozměrových požárních zkoušek a laboratorní experimentální zázemí.
Experimenty - Laboratoř požárního inženýrství

Prevence

 • Umístění požárně bezpečnostních prvků budov a výrobních technologií (detektory, trysky stabilního hasicího zařízení).
 • Plánování a ověření funkčnosti evakuačních strategií.
 • Bezpečnost hasičů - plánování požárních zkoušek a cvičení.
 • Požární bezpečnost vozidel na pohon CNG.
Prevence - Laboratoř požárního inženýrství

Vyšetřování

 • Příčiny vzniku a šíření požáru.
 • Ověření hypotéz o druhu a množství zápalné látky.
Vyšetřování - Laboratoř požárního inženýrství

Výzkum pro CFD simulace

 • Modely termické degradace pevných materiálů.
 • Modely odpařování těkavých kapalin.
 • Vícefázové modely pro hašení vodní mlhou.
 • Validace a verifikace CFD řešičů.

 

 

 

Aktualizováno: 23.3.2022, Autor: VŠ

 

Výzkum - Laboratoř požárního inženýrství