Červený plamen - Laboratoř požárního inženýrství

Publikace

2022

Palkovič A., CFD pool fire simulations, PhD Students' Seminar on Fire Safety Science, 1-2.12. 2022, Praha.


Šálek V., Hasalová L., Hejtmánek P., Inert wall exposed to fire - experiment and FDS model, PhD Students' Seminar on Fire Safety Science, 1-2.12. 2022, Praha.


Dupal O., Hasalová L., Šálek V., Hejtmánek P., Jahoda M., Use of photogrammetry to determine spruce and OSB char bulk density, Fire and Materials (2022), DOI: https://doi.org/10.1002/fam.3113.


Hasalová L., Šálek V., Hejtmánek P., Jahoda M., Inert Wall Thermal Feedback - Validation Study, 6. ročník konference Fire and Evacuation Modeling Technical Conference (FEMTC), 12.-14.9. 2022, Brno, Česká Republika.


Vystrčil V., Hasalová L., Use Of Fire And Evacuation Models In Practice Of Fire And Rescue Service Of The Czech Republic, 6. ročník konference Fire and Evacuation Modeling Technical Conference (FEMTC), 12.-14.9. 2022, Brno, Česká Republika.


Šálek V., Hasalová L., jahoda, M., Model tepelně namáhané inertní stěny - validační studie, XXXI. ročník mezinárodní konference Požární ochrana 2022, 7.-8.9. 2021, Ostrava, 91-92.


Palkovič A., Jahoda M., Šálek V., Hasalová L., Výpočetní síť v CFD simulacích požárů, XXXI. ročník mezinárodní konference Požární ochrana 2022, 7.-8.9. 2021, Ostrava, 91-92.


Hasalová L., Šálek V., Hejtmánek P., Pitelková, D., Validační experimenty pro modelování tepelného rozkladu v reálném měřítku, XXXI. ročník mezinárodní konference Požární ochrana 2022, 7.-8.9. 2021, Ostrava, 23-25.


Majer K., Počítačová aplikace pro stanovení reakční kinetiky tepelného rozkladu pevných materiálů, Bakalářská práce, VŠCHT Praha, 2022.


Mauri A., Modelování dynamiky výtoku vodíku z tlakového zásobníku úzkým otvorem, Diplomová práce, VŠCHT Praha, 2022.


Jahoda M., Šálek V., Ira J., Dupal O., Hasalová, L., Validace vstupních parametrů pro CFD modely hoření materiálů na bázi dřeva - poster, CHISA, 16.-18.5. 2022, Liblice, Česká republika.


 

2021

Šálek V., Cábová K., Wald F. A. E., Jahoda M., Numerical modelling of fire test with timber fire protection, Journal of Structural Fire Engineering (2021), DOI 10.1108/JSFE-04-2021-0017.


Šálek V., Hasalová L., Ira J., Jahoda M., Stanovení počtu rozkladných reakcí při modelování hoření pevných látek, XXX. ročník mezinárodní konference Požární ochrana 2021, 1.-2.9. 2021, Ostrava, 69-71.


Hasalová L., Vystrčil V., Šálek V., Jahoda M., Vliv tepelně-fyzikálních vlastností na předpověď modelů tepelné degradace, XXX. ročník mezinárodní konference Požární ochrana 2021, 1.-2.9. 2021, Ostrava, 13-15.


Dupal O., Šálek V., Jahoda M., Stanovení objemové hmotnosti zuhelnatělých zbytků dřevěných materiálů pomocí fotogrammetrie, XXX. ročník mezinárodní konference Požární ochrana 2021, 1.-2.9. 2021, Ostrava, 7-9.


Palkovič A., CFD simulace potlačení požáru, Diplomová práce, VŠCHT Praha, 2021.


Jůza M., Modelování proudění ve ventilu a bezpečnostní pojistce u tlakových zásobníků CNG, Diplomová práce, VŠCHT Praha, 2021.


Oftnerová K., Numerická předpověď proudění plynu v okolí tlakové bezpečnostní pojistky, Diplomová práce, VŠCHT Praha, 2021.


Bakešová H., Měření tepelného toku v oblasti požáru pomocí deskových termočlánků, Diplomová práce, VŠCHT Praha, 2021.


 

2020

Šálek V., Hasalová L., Jahoda M., Využití metod termické analýzy pro zjišťování vstupních parametrů pyrolýzních matematických modelů, XXIX. ročník mezinárodní konference Požární ochrana 2020, 2.-3.9. 2020, Ostrava, 101-102.


Šálek V., Advanced Pyrolysis Model Approach in FDS, PhD Students' Seminar on Fire Safety Science, 3.12. 2020, Praha.


Dupal O., The Application of Photogrammetry in Fire Protection Engineering, PhD Students' Seminar on Fire Safety Science, 3.12. 2020, Praha.


Dupal O., Determining the Bulk Density of Solid Objects Using Photogrammetry, Diplomová práce, VŠCHT Praha, 2020.


 

2019

Ira J., Hasalová L., Šálek V., Jahoda M., Vystrčil V., Thermal Analysis and Cone Calorimeter Study of Engineered Wood with an Emphasis on Fire Modelling, Fire Technology 50 (2019), DOI 10.1007/s10694-019-00922-9.


Hasalová L., Vystrčil V., Jahoda M., Ira J., Matematické modelování úniku CNG z tlakových zásobníků osobních automobilů přes přetlakové bezpečnostní zařízení, Certifikovaná metodika CERO 8/2019, Ministerstvo vnitra, GŘ HZS ČR, 2019.


Šálek V., Matematické modelování šíření požárů - rizika a výhody, CHISA 2019.


Šálek V., Jahoda M., Comparison of Different Pyrolysis Modeling Approaches for Room Corner Test in FDS, CHISA 2019, poster.


Šálek V., Diverse Complexity of Pyrolysis Model Settings for RCT in FDS, PhD Students' Seminar on Fire Safety Science, 28.-29.11. 2019, Brauschweig, Německo.


Oftnerová K., Modelování výtoku metanu z bezpečnostní pojistky, Bakalářská práce, VŠCHT Praha, 2019.


Pechová M.,  Numerické modelování chlazení oblasti požáru vodní mlhou, Diplomová práce, VŠCHT Praha, 2019.


Karásek V.,  Dynamika proudění plynů kolem vozidla na CNG po otevření bezpečnostní pojistky, Diplomová práce, VŠCHT Praha, 2019.


Ira J., Numerical model of solids thermal decomposition, Doctoral dissertation, UCT Prague, 2019.


 

2018

Šálek V., Thermal Characteristics of Solid Materials for Modeling the Spread of Fires, PhD Students' Seminar on Fire Safety Science, 27.-28.11. 2018, Berlín, Německo.


Čižinská A., Numerická simulace teploty pro aktivaci bezpečnostní pojistky při ohřevu zásobníku CNG, Diplomová práce, VŠCHT Praha, 2018.


Šálek V., Tepelné charakteristiky pevných materiálů pro modelování šíření požárů, Diplomová práce, VŠCHT Praha, 2018.


 

2017

Hasalová L., Jahoda M., Vystrčil V., Ira J., Kubečková N. S., Accidental release of CNG from passenger, 12th International Symposium on Fire Safety Science, June 12–16, 2017,  Lund, Sweden, poster.


Hasalová L., Jahoda M., Vystrčil V., Ira J., Karl J., Suchý O., Havarijní únik CNG z osobních automobilů - scénáře a rizika, XXVI. ročník mezinárodní konference Požární ochrana 2017, 6.-7.9. 2017, Ostrava, 76-79.


Jahoda M., Čmelíková T., Schopnosti řešiče FDS modelovat hašení vodní mlhou, XXVI. ročník mezinárodní konference Požární ochrana 2017, 6.-7.9. 2017, Ostrava, 91-94.


Kubečková N.S., Únik metanu z tlakového zásobníku přes bezpečnostní pojistku, Diplomová práce, VŠCHT Praha, 2017.


Čmelíková T., Matematické modelování hašení vodní mlhou, Diplomová práce, VŠCHT Praha, 2017.


Hasalová L., The use of optimization in pyrolysis modelling of combustible solids, Doctoral dissertation, UCT Prague, 2017.


 

2016

Hasalová L., Ira J., Jahoda M., Practical observations on the use of Shuffled Complex Evolution (SCE) algorithm for kinetic parameters estimation in pyrolysis modeling. Fire Safety Journal 80 (2016), 71–82.


Hasalová L., Ira J., Review paper on the aspects of thermal decomposition modelling of solids, XXV. ročník mezinárodní konference Požární ochrana 2016, 21.-22.9. 2016, Ostrava.


Hasalová L., Sanža Šafránek O., Vystrčil V., Jahoda M., Fire spread over the sedan type passenger cars with the emphasis on the origin and cause of the fire, The 14th international konference Interflam 2016, 4 - 6 July 2016, Royal Holloway College, UK.


Roučková E., Matematické modelování lokálního hoření kapalin v řešiči FireFOAM, Diplomová práce, VŠCHT Praha, 2016.


Topinková K., Matematické modelování hoření metanu v polootevřeném prostoru, Diplomová práce, VŠCHT Praha, 2016.


Obergruber M., Nestacionární simulace hoření propanu v uzavřené místnosti, Diplomová práce, VŠCHT Praha, 2016.


Čižinská A., Užití programu FireFOAM v požárním inženýrství a forenzních vědách, Bakalářská práce, VŠCHT Praha, 2016.


Šálek V., Tepelné charakteristiky pevných látek pro požární simulace v řešiči FDS, Bakalářská práce, VŠCHT Praha, 2016.


Jahoda M., Obergruber M., Čižinská A., Užití programu FireFOAM v požárním inženýrství, XXV. ročník mezinárodní konference Požární ochrana 2016, 21.-22.9. 2016, Ostrava, 137-139.


 

2015

Švejdová A., Identifikace neznámých látek z požářiště s využitím metod molekulové spektroskopie, Bakalářská práce, VŠCHT Praha, 2015.


Kučáková K., Identifikace neznámých látek z požářiště s využitím metod prvkové analýzy, Bakalářská práce, VŠCHT Praha, 2015.


Kubečková N.S., Modelování rychlosti úniku metanu z tlakového zásobníku, Bakalářská práce, VŠCHT Praha, 2015.


Ledererová L., Matematické modelování hašení požárů, Bakalářská práce, VŠCHT Praha, 2015.


Kubová P., Počítačová simulace evakuace osob při havárii technologické jednotky, Diplomová práce, VŠCHT Praha, 2015.


Jahoda M., Ira J., Kubečková N. S.,  Odhad doby havarijního úniku CNG z osobního automobilu,  XXIV. ročník mezinárodní konference Požární ochrana 2015, 09.09. - 10.09.2015, Ostrava,  103-105.


 

2014

Roučková E., Experimentální stanovení rychlosti hoření kapalin v laboratorním měřítku, Bakalářská práce, VŠCHT Praha, 2014.


Vaněk P., CFD simulace hoření těkavých kapalin, Diplomová práce, VŠCHT Praha, 2014.


Jahoda M., Hasalová L., Roučková E., Hmotnostní úbytek těkavých kapalin při hoření – experiment a modelování, XXIII. ročník mezinárodní konference Požární ochrana 2014, 03. - 04.09.2014,  Ostrava, 105-107.


Ira J., Hasalová L., Jahoda M.,  Modelování tepelné degradace pevných materiálů z hlediska reakční kinetiky, XXIII. ročník mezinárodní konference Požární ochrana 2014, 03. - 04.09.2014 Ostrava. 101-104.


 

2013

Ira J., Hasalová L., Jahoda M.,  The use of optimization in fire development modelling, Proceedings of International Conference Applications of Structural Fire Engineering 2013, 19. - 20.04.2013, Praha, 42-48.


Kubová P., Předpověď pohybu osob při požární evakuaci, Bakalářská práce, VŠCHT Praha, 2013.


Hasalová L., Kubová P., Jahoda M.,  Numerická předpověď pohybu osob při požární evakuaci, XXII. ročník mezinárodní konference Požární ochrana 2013, 04. - 05.09.2013, Ostrava, 61-63.


Ira J., Hasalová L., Jahoda M.,  Počítačové modelování šíření požárů, XXII. ročník mezinárodní konference Požární ochrana 2013, 04. - 05.09.2013, Ostrava, 74-77.


 

2012

Ira J., Predikce pyrolýzních vlastností materiálů pro modelování požárů, Diplomová práce, VŠCHT Praha, 2012.


Hasalová L., Jahoda M., Ira J.,  Measurement and evaluation of experimental data for modelling thermal decomposition of solid materials, Chemical Engineering Transactions 29 (2012), 1405-1410.


 

2011

Vaněk P., Experimentální stanovení teploty při hoření dřeva., Bakalářská práce, VŠCHT Praha, 2011.


Hasalová L., Vaněk P., Jahoda M., Kadlec K.,  Časově prostorové rozložení teplot v materiálech při hoření, CHISA 2011, 24. - 27.10.2011, Srní, Šumava, 1-12.


 

2010

Matheislová H., Jahoda M. , Kundrata T., Dvořák O.,  CFD simulations of compartment fires, Chemical Engineering Transactions 21 (2010), 1117-1122.


Ira J., Předpověď šíření plynných toxických látek metodou počítačové dynamiky tekutin, Bakalářská práce, VŠCHT Praha 2010.


Kundrata T., Modelování požárů metodou počítačové dynamiky tekutin, Diplomová práce, VŠCHT Praha, 2010.


 

2009

Matheislová H., Jahoda M., Angelis J., Bursíková P., Dvořák O.,  Matematické modelování nešířícího se požáru unikajícího plynu v místnosti, XVIII. ročník mezinárodní konference  Požární ochrana 2009, 09.09.2009, Ostrava, 349-356.


Nestával V., Modelování průběhů požárů a šíření nebezpečných plynů, Bakalářská práce, VŠCHT Praha, 2009.


Hasalová L., Modelování dynamiky požáru chemické laboratoře, Diplomová práce, VŠCHT Praha, 2009.


Angelis J., Dvořák O., Matheislová H., Jahoda M., Bursíková P.,  Predikce teplotního pole pro velkorozměrovou požární zkoušku simulující požár automobilu o tepelném výkonu 10 MW v silničním tunelu Komořany,  XVIII. ročník mezinárodní konference  Požární ochrana 2009, 09.09.2009, Ostrava 1-7.


Matheislová H., Jahoda M.,  CFD modelování průběhu požáru, Sborník prací ze semináře Reakční a transportní jevy III (2009), 10.06.2009, Jablonec nad Nisou, 273-284.


Matheislová H., Jahoda M., Kundrata T., Angelis J., Dvořák O.,  Modelování požárů metodou počítačové dynamiky tekutin, CHISA 2009, 19.10.2009, Srní, Šumava A4.7


 

2008

Homola O., Matematické modelování požárů a jevů při požárech, Bakalářská práce, VŠCHT Praha, 2008.


 

2007

Kučera T., Modelování průběhů požárů, Bakalářská práce, VŠCHT Praha, 2007.